Quotes from Lapis-Lapis Keberkahan (2014) Salim A. Fillah

Quotes from Lapis-Lapis Keberkahan (2014) Salim A. Fillah

 • Sungguh, aku ingin agar diriku diutus sebagai pembawa rahmat, bukan penyebab adzab
 • Kebahagiaan, bagi Camus, ada di dalam diri , berasal dari ketenangan, ketidakmelekatan, kebebasan dari segalanya, dan penerimaan akan yang absurd
 • Jalani saja dan berbahagialah
 • Bahwa jika bahagia dijadikan tujuan, kita akan luput menikmatinya sepanjang perjalanan
 • Ya Allah hanya kepada-Mu kuadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku
 • Berkah itu menetap dalam ketentraman
 • Berkah itu nikmat yang menetap, berkekal, bertumbuh , dan bertambah
 • Orang yang masih mau dan mampu menolong di saat dirinya sendiri memerlukan pertolongan adalah pria yang kuat
 • Hanya Allah yang layak disimpuhi kedermawan-Nya, ditadah karunia-Nya, dan diharapi balasan-Nya. Mengharap kepada makhluk, hanyalah kekecewaaan
 • Hidup dari lahir hingga mati, hanyalah sependek jarak antara adzan dan shalat
 • Maka, tidak sempurna kehambaan kita pada Allah tanpa kepasrahan sejati dalam urusan rizqi
 • Jika hati penuh yakinnya akan rizqi, maka Allah ringankan piker dan jasadnya dalam upaya
 • Kematian bukanlah kesimpulan, Ia hanya sebuah perpindahan. Ia hanya pintu mungil untuk memasuki hidup diatas hidup
 • Ibrahim a.s. Dalam harapnya ada rasa takut, dalam takutnya ada rasa harap
 • Orang paling mulia adalah dia yang paling merasa tak punya kemuliaan – Imam As-Syafii
 • Ilmu adalah pengikat kebajikan
 • 20 alasan mengapa Ilmu lebih utama dari harta
  1. Ilmu adalah warisan para rasul dan nabi. Sementara harta dilungsurkan Fir’aun, Qorun dan Raja-raja
  2. Ilmu menjaga pemiliknya sedangkan pemilik harta bersusah payah memelihara kekayaannya
  3. Kekayaan akan berkurang bila dibelanjakan, sedangkan pengetahuan bertambah jika dibagikan
  4. Ilmu setia menyertai pemiliknya menuju kematian, kebangkitan dan akhiratnya. Adapun harta tidak mau ikut dan tetap tinggal di dunia
  5. Pemilik ilmu terhormat dan diperlukan semua insan dari rakyat jelata hingga raja. Adapun harta hanya berguna dalam kebutuhan para faqir dan dhuafa
  6. Bagi pemilik harta, akan bermunculan musuh jahat dan kawan yang tidak tulus. Adapun empunya ilmu, berarti memperbanyak saudara dan mengurangi seteru
  7. Pemilik harta hanya digelari yang baik-baik jika mau memberi. Adapun ahli ilmu digelari yang baik-baik sejak belajar, terlebih ketika mengajar
  8. Di Akhirat pemilik harta akan rumit urusan dan berbelit hisabnya. Sedangkan pelajar dan pengajar ilmu akan mendapat kemudahan dan syafa’at nabi-Nya
  9. Jika ilmu menguasai harta, akan menjadi mulialah keduanya. Sebaliknya jika harta menguasai ilmu akan menjadi hinalah keduanya
  10. Ketamakan pada ilmu memuliakan mereka yang masih bodoh mapun para cendekia. Tamak harta menistakan yang masih miskin juga yang sudah kaya
  11. Kemuliaan pemilik harta ada pada pernak-pernik kekayaan yang terletak di luar dirinya. Adapun keluhuran ahli ilmu adalah pengetahuan yang menyatu bersama sosoknya
  12. Semua ibadah dan ketaatan pada Allah, harus dilakukan dengan ilmu. Tapi banyak kemaksiatan keji dan munkar dapat dilakukan dengan harta
  13. Agak sukar menemukan kemaksiatan yang ditujukan untuk memperoleh ilmu. Namun bertabur banyaknya dosa-dosa yang ditujukan demi mendapatkan harta
  14. Harta menyergapkan kesedihan sebelum mendapatkannya dan mencekam kekhawatiran setelah memperolehnya . Adapun ilmu, kegembiraan dan kemanan kapanpun dan dimanapun berada
  15. Mencintai ilmu baik bagi yang memiliknya maupun tidak, adalah mata air kebajikan. Adapun mencintai harta, di kala berpunya maupun papa, adalah sumber keburukan
  16. Adam diciptakan, lalu ia dibekali ilmu dan bukannya harta yang membuatnya unggul dihadapan para malaikta dan menerima sujud penghormatan mereka
  17. Rabb kita menciptkan makluq pertamanya berupa pena, menurunkan wahyu pertama kepada Nabi-Nya dengan kalimat “baca” dan menjadikan mu’jizat utama Rasulullah berupa kitab-Nya
  18. Harta hanya bisa mulia dan membawa ke surga jika dimakmumkan kepada ilmu, adapun ilmu tak harus disertai harta untuk menjadikan pemiliknya begitu
  19. Orang yang berharta lagi berilmu yang berinfaz disamakan oleh Nabi dengan orang berilmu yang miskin yang baru berniat untuk itu
  20. Para pemilik harta mudah dijangkiti kesombongan sehingga mengaku Tuhan. Adapun pemilik ilmu dikaruniai rasa takut kepada Allah dan rendah hati terhadap sesame insan
 • Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seoran ghamba, maka Dia fahamkan yang bersangkutan dalam agama
 • “Seorang berilmu belumlah beranjak dari kebodohan atas apa yang diilmuinya, hingga dia mengamalkannya” –Fudhail Ibn Iyadh
 • Ulul Albab adalah para pemilik akal yang sempurna dan bersih, yang memahami hakikat berbagai hal secara nyata dan benar, yang mengambil sikap secara jelas dan terang, serta bertindak secara tepat dan bermanfaat. Mereka mempunyai hati yang berdzikir dan dan berpikir, secara terus menerus lagi mendalam
 • Sungguh ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tak diberikan pada para pendurhaka
 • Ilmu itu didapat dengan belajar
 • 6 syarat meraih ilmu : kecerdasan, semangat, kesungguhan, pengorbanan, membersamai guru, dan panjangnya waktu
 • Dosa adalah pengganggu daya faham. Dan Taqwa adalah kunci ketajaman akal
 • Tak ada yang besar atau kecil dalam ilmu
 • Rabbani adalah ahli hikmah, ahli ilmu dan para pemilik kesabaran.
 • Jangan membedakan ilmu duniawi dan agamawi. Semuanya tetap ilmu Allah selama dibaca dengan asma-Nya dan difaedahkan bagi kemaslahatan insan dan semesta
 • Berwawasan luas dan suka berbagi ilmu
 • Kenalkan matahari pada mereka yang buta, Dengan hangatnya, bukan terangnya
 • Menggiring rakyatmu pada satu pendapat saja, hanya akan menimbulkan bencana
 • Apa yang sedikit lagi mencukupi , lebih baik daripada segala yang banyak tapi melalaikan
 • Barangsiapa memperbagus hal-hal tersembunyinya, niscaya Allah jelitakan apa yang tampak dari dirinya. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah baikkan hubungannya dengan sesame. Barangsiapa disibukkan oleh urusannya agamnya, maka Allah yang kan mencukupinya dalam perkara dunia –Umar bin Abdul Aziz
 • Sesungguhnya rizqi memburu hamba lebih banyak dari kejaran ajal terhadapnya
 • Kekayaan sesungguhnya adalah kayanya jiwa
 • Keyakinan yang tak lagi utuh, menambahkan peluh pada jalan ikhtiyar yang harus kita tempuh
 • Hakikat rizqi, bahwa ia bukan soal berapa. Sungguh ia adalah nikmat yang kita rasa
 • Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizqi, yaitu dengan yang halal dan meninggalkan yang haram
 • Milik nggendhong lali. Merasa memiliki sering membawa kelalaian
 • Hal yang paling aku takutkan di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah panjang angan dan memperturutkan hawa nafsu
 • Yang sempit akan terasa luas asalkan hati kita juga lapang
 • Manfaat zam-zam tergantung pada niat ketika meminumnya
 • Ridhalah terhadap ketetapan Allah, maka kau kan menjadi manusia yang paling bahagia. Dan ridhalah terhadap pembagian Allah, maka kau akan menjadi insan yang paling kaya
 • Kedua tangan ini tercipta untuk bekerja. Jika tak disibukkan dalam kerja ketaatan, ia kan tetap bergiat dalam kemaksiatan –Umar bin Khattab
 • “Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang yang berkarya dan itqan (tekun-terampil) . Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjuang di jalan Allah (HR Ahmad)
 • Bekerjalah kalian hai keluarga Dawud, sebagai kesyukuran. Dan sedikit sekali di antara hamba-Ku yang pandai bersyukur (QS Saba’:13)
 • Sesunggunya anugrah Allah tidaklah diperoleh dengan duduk-duduk dan bermalas-malasan disertai berharap pada pemberian sesama insan
 • Kita tidak berhutang, bersandar, dan mengandalkan sesame makhluk
 • Balasan bagi setiap orang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya
 • Sesuatu menjadi berharga karena nilainya yang langka. Nikmat itu hadir setelah payah, dan lezat itu terasa sebakda lelah
 • Susul keburukan dengan kebaikan
 • Amal shalih yang menyusul amal salah
 • Mujahadah : Kesungguhan untuk mengerahkan segenap yang ada pada diri, demi meraih taqwa hati
 • Tanda shalat yang khusyuk adalah tercegahnya sang pelaku dari berbuat keji dan munkar hingga shalat berikutnya
 • Dan tanda untuk di terimanya taubat seorang hamba adalah ketika kekeliruan lalunya tak diulang dan dia terus sibuk berketaatan. Kebaikan sesudah keburukan akab menghapus yang jelek itu. Dan hal yang lebih baiksesudah kebaikan mengantar pada ridha-Nya
 • Jika tak mampu berlomba dengan para shalihun dalam ibadahnya saingilah para pendosa dari istighfarnya –Ibn Rajab Al-Hanbali
 • Tidak sempurna suatu amal baik kecuali dengan 3 perkara. Menyegerakannya, menganggapnya kecil dan merahasiakannya –Imam Ja’far Ash-Shadiq
 • Pahalamu senilai dengan kadar payahmu
 • Ikhlas justru bermakna suatu perjalanan
 • Tanamlah kebajikanmu di kedalaman tanah. Sebab bebijian yang tampak dan menggeletak sulit untuk kukuh berakar, apalagi berbuah mekar (Ibn Athaillah)
 • Taqwa itu berhati-hati
 • Dan janganlah engkau memberi untuk mendapat lebih banyak (QS Al Mudatsir [74]:6)
 • Melawan syahwat adalah jihad
 • Allah MAha Tahu, maka berdoa bukanlah memberi tahu Dia apa yang kita butuhkan. Doa adalah bincang mesra, agar Dia ridhoi untuk kita segala yang dianugrahkan-Nya
 • Orang terpuji tidaklah terlepas dari uji
 • Sabar ada 4 hal. Menaati Allah, menjauhi kemaksiatan, menerima musibah, dan membersamai orang yang benar. Semuanya adalah juga rasa syukur kepada-Nya
 • Aku tahan pandanganku, aku jaga lisanku, aku perhatikan makananku, aku pelihara kemaluanku, aku berkata jujur, aku menunaikan janji, aku hormati tamu, aku pedulikan tetanggaku, dan aku tanggalkan segala yang tak bermanfaat bagiku
 • Barangsiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi
 • Pemimpin yang adil dan tangguh justru sering dihadirkan Allah dari keengganan, bukan gelora; dari kegamangan, buka kesungguhan, dari ketakutan, bukan semangat , dari penolakan, bukan keinginan, dan dari keterpaksaan, bukan kerelaan
 • Dan Aku bersamanya ketika dia menyebut Aku.
 • Jika kau telah berada di jalan Allah, melesatlah kencang
 • Berburu berkah itu alangkah berat. Tapi syukurlah kita tahu, bahwa di dalamnya ada banyak rasa nikmat
 • “Sesungguhnya pertolongan itu mengiringi kesabaran. Sesunggunnya kelapangan itu mengiringi kesempitan, dan sesungguhnua bersama kesulitan, ada kemudahan menyertainya” –Al Haditz
Advertisements

Book Quotes : Perjalanan rasa (2018) Fahd Pahdepie

Perjalanan rasa (2018) Fahd Pahdepie

 • Jadilah dirimu sendiri : Kita bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa, sampai kita mewakili pikiran dan perasaan kita sendiri
 • Sebab Tuhan tak pernah berlebihan, cobaan berat hanya diberikan kepada mereka yang kuat. Dan, Tuhan tak akan membebankan sesuatu melampaui kesanggupan kita menjalaninya
 • Percayalah, kesedihan adalah hadiah – agar pada saatnya kita dihibur dengan cara paling membahagiakan. Sering kali kita memang dibuat tak mengerti sebab kita memang tak perlu mengerti.. sering kali hidup memang harus dilanjutkan dengan cara yang tak kita inginkan
 • Betapa dungu mereka mereka yang menyia-nyiakan waktu
 • Teruslah berjalan : sebab satu-satunya cara untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik adalah dengan tidak berhenti mencobanya
 • Permainan memang tak perlu dimengerti secara utuh, kan? Yang penting kita bisa menikmatinya dan berbahagia – itu lebih dari cukup
 • Bermainlah dengan serius : dengan, imajinasi, visi bermain, strategi, skill, dan ketekunan. Sisanya berbagialah
 • Ah, kadang-kadang kita hanya perlu jeda, menunda semua asumsi dan prasangka.. Lihatlah ke kedalaman masing-masing dan percayalah : everything is going to be amazing!
 • “Kakak enggak takut?” “Takut. Tapi, kita bisa berdoa”
 • “Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah”, jawab Ayah ketika itu. “Berdoa adalah cara kita meminta bantuan Tuhan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang kita hadapi
 • Tuhan mhatahu mana yang paling baik bagi kita. Sementara kita hanya bisa mengira-ngira
 • Doa adalah cahaya bagi ketidakmengertian kita
 • Tetapi “puncak” bukan soal ketinggian. Ia adalah sebuah titik dan kita bisa berdiri di sana dengan perasaan tenang, bebas dan bahagia. Titik yang membuat kita bisa melihat segala hal dari dimensi yang lebih tinggi secara lebih luas, lebih dewasa, dan bijaksana
 • Mereka yang tidak bisa menghargai perbedaan adalah mereka yang tidak bisa menghargai diri sendiri
 • Memahami perbedaan adalah tentang memahami diri sendiri
 • Hanya dirimu yang bisa mengubah hidupmu sendiri
 • Hiduplah untuk memenuhi apa yang kau butuhkan, matilah jika terus-menerus menjadi budak bagi apa yang kau inginkan
 • Hiduplah dalam keberkahan, bukan dalam hitung-hitungan
 • Keinginan adalah sumber penderitaan
 • Jadilah seperti sungai yang mengalir. Ia memberi kehidupan, menyuburkan tanah dan membersihkan batu-batu
 • Teruslah mengalir.. sesungguhnya air bersih yang diam lebih busuk daripada air kotor yang mengalir
 • Bilang sama temanmu : yang terlihat oleh mata biasanya menipu
 • Ketika kita berada dimana-mana sesungguhnya kita tidak berada dimana-mana (seneca)
 • “Alienasi” keterpisahan individu dari sesuatu yang sebenarnya memiliki arti penting bagi kehidupannya
 • Mereka yang terpisah dari kediriannya
 • Terjebak rutinitas : hidup hanya siklus lahir – sekolah – bekerja – mati
 • Ziarah adalah ikhtiar manusia melawan lupa
 • Manusia yang berzikir
 • Sisi baik orang sombong : 1. Ia punya cukup alasan dalam hidupnya untuk bisa membuktikan semua perkataannya 2. Ia punya kemampuan untuk mengkorvesikan sejumlah kelemahan menjadi keyakinan-keyakinan
 • “Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” Neraka adalah simbol dari penderitaan. Jadi jangan sampai kamu dan keluargamu menderita baik di dunia dan akhirat
 • Aku harus selesai dulu dengan urusan pribadiku
 • Sebelum menulis, sebelum menolong orang lain, aku selalu berusaha telah lebih dahulu selesai dengan persoalan eksistensialku sebagai individu
 • Menulis membuatku bahagi. Seperti saat kita sedang memberi, berbagi, atau menolong. Selalu ada kebanggaan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apa pun. Aku ingin selalu memiliki kebanggan dan kebahagiaan itu. Di atas semua itu, bagiku, menulis adalah keinginan
 • Ada yang kau tunda : Kebagiaan; Ada yang Kau nyalakan : Harapan; Ada yang kau tunggu: Kesabaran. Tuhan aku tetap bersama-Mu dan baik-baik saja
 • Mengapa kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri – atas hal-hal baik, juga hal-hal buruk, yang sudah kita lakukan sejauh ini? Terimakasih telah selalu bertahan dan telah selalu memutuskan untuk kembali berjalan.. Yakinlah, kita telah dan akan selalu baik-baik saja
 • Kebijaksanaan adalah sikap dewasa mengakui “yang buruk” dan “yang salah” pada masa lalu
 • Di mana pun sebenarnya tak ada manusia yang kuat, yang ada hanyalah mereka yang pura-pura kuat (Haruki Murakami)
 • Ya sebab tidak ada keputus-asaan yang sempurna, bangkitlah bersalin rupa menjadi seseorang yang sedikit lebih kuat
 • Eternal youth is the landscape of a lie (Green Day)
 • Apakah gidup mesti kaya? Hidup mesti berbahagia
 • Kecerdasan paling agung adalah kesederhanaan
 • Sesungguhnya yang paling benar tidka akan pernah merasa paling suci dan berkuasa
 • Aku membutuhkan obyek Agung yang membuatku merasa kecil agar aku tak menjadi sombong di hadapan manusia yang lain
 • Aku tidak berTuhan dengan teori-teori
 • Keputusan terbaik adalah yang paling kita mengerti tentang diri kita sendiri dan apa yang paling membahagiakan untuk kita jalani
 • Persahabatan sejati tidak disandarkan pada kesepakatan terhadap persamaan-persamaan, tetapi kebijaksaan untuk menerima dan memahami perbedaan-perbedaan
 • Hidup tak melulu baik-baik saja – tetapi bersama-sama menghadapi hidup dengan ketegaran, keteguhan, dan perjuangan akan membuat kalian baik-baik saja
 • Percayalah, semua “luka” akan sembuh, pada saatnya

Jalan Pulang (2017) Maria Hartiningsih

 • The journey, not the arrival matters (T.S Elliot)
 • Proses menulis adalah proses ajaib karena kutemukan keindahan yang mistikal dari keintiman dengan diri sendiri. Aku berbicara dengan diriku melalui kalimat demi kalimat
 • Buku-bukuku seperti bernyawa dan selalu mengajakku bicara dengan caranya
 • Its your road, and yours alone, others may walk with you but no one can walk it for you (Rumi)
 • Bagaimana kau tahu sisi yang telah kaukenal lebih baik daripada yang akan datang?
 • Tak banyak orang mampu menahan beban kemenangan.. Mereka menolak bertarung sekuat tenaga karena tidak tahu apa yang hendak mereka lakukan dengan kebahagiaan yang diraih.. Seperti aku dulu (Paulo Coelho)
 • Modernitas menuntut kebaruan terus-menerus dan kecepatan dengan serangkaian katagori keberhasilan. Orang menjalani hidup dengan berlari, memburu yang serba instan, seba besar, serba hebat. Semakin tidak disadari bahwa yang dikejar adalah tepi langit yang batasnya adalah baying-bayang
 • Kulihat keberlimpahan sekaligus kehampaan dalam diri banyak orang
 • Keraguan adalah sahabatku. Entah sejak kapan dia begitu setia menemani perjalananku. Dia menggoyahkan tetapi sekaligus membuatku selalu terjaga dan terus belajar
 • Dalam jiwa setiap orang ada lubang yang tidak sepenuhnya bisa ditutup
 • Perang terbesar adalah perang di dalam diri menghadapi itu semua
 • Sejarah lebih bersifat maskulin, mitos lebih feminin
 • Iman tidak membutuhkan verifikasi karena bukti terpapar setiap detik bersama detak semesta
 • Think good, good follows, think evil, evil follows. You are what you think all day long
 • Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi menyadari sepenuhnya rasa takut itu dan menghadapinya
 • Itulah suara hati, yang bisiknya terbetik melalui kesadaran
 • Pemikiran-pemikiran bernilai hanya dicapai dengan jalan kaki
 • Hidup menjadi penuh justru karena berani memasuki wilayah yang tidak pasti dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi
 • Kesadaran waktu. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya
 • Hanya dua yang menghantui manusia : Mas lalu dan masa yang akan datang
 • “Saya punya beberapa teman yang memiliki bahan-bahan menyedihkan dalam hidupnya : lahir dalam kemiskinan, korban kekerasan, tidak pintar di sekolah, mungkin cacat dan tidak mahir dalam olahraga”. Ujar Ajahn Brahm “Namun secuil kualitas yang mereka miliki diracik dengan begitu baik sehingga menghasilkan kue yang lezat . Saya sangat mengagumi mereka. Kenalkah Anda dengan orang-orang seperti ini?”
 • Setiap inci ruang di alam semesta ini adalah keajaiban
 • Mesti diparingi yen kanggo sing becik
 • Jangan banyak bertanya, karena ada hal yang tak perlu dipertanyakan, sebab tidak semua ada jawabnya
 • Menurut Prof. Esther Sternberg , Direktur Riset Arizona Center for Integrative Medicine, AS. 30-90%, khasiat pengobatan didasari pada keyakinan
 • Tidak ada kelaparan yang lebih hebat dibandingkan kelaparan dalam hati manusia. Kesepian adalah penyakit yang mengerikan di dunia modern
 • Penilaian buruk membuat kita gagal melihat kebaikan dalam diri orang lain
 • Perang dan terorisme lahir dari persepsi yang keliru. Akarnya adalah kesalahpahaman, nir-toleransi, kebencian, ketiadaan harapan, dan pembalasan, tak bisa disentuh apalagi dihancurkan oleh bom dan peluru kendali
 • 5 jalan kesadaran
  1. Melindungi kehidupan
  2. Kemurahan hati
  3. Seks yang bertanggung jawab
  4. Komunikasi
  5. Berkesadaran apa yang dimakan. Hidup akan lebih damai dan bahagia kalau tidka mengkomsumsi terlalu banyak, dan makan secukupnya
 • 14 jalan sadar penuh
  1. Jangan memberhalakan doktrin
  2. Kebenaran ditemukan dalam kehidupan, tak hanya dalam pengetahuan konseptual. Bersiaplah untuk belajar sepanjang hidup
  3. Dialog
  4. Jangan menghindari penderitaan atau menutup mata di hadapan penderitaan
  5. Hiduplah sederhana
  6. Jangan memendam amarah dan kebencian
  7. Jangan kehilangan diri
  8. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perselisihan
  9. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Selalu bicara jujur dan konstruktif. Milikilah keberanian untuk berbicara mengenai ketidakadilan, meskipun jika hal itu mengancam keselamatanmu
  10. Jangan mengubah komunitasmu menjadi partai politik
  11. Temukan pekerjaan yang yang membantumu mewujudkan cita-cita belas kasihmu
  12. Jangan membunuh
  13. Jangan menginginkan apapun yang sudah menjadi milik orang lain
  14. Ekspresi seksual hanya dilakukan dengan komitmen dan cinta
 • Segenggam garam yang dimasukkan ke dalam semangkuk kecil berisi air membuat air jenuh dengan rasa asin. Namun apabila garam itu dibuang ke sungai, 10 kg garam pun tak membuat air sungai menjadi asin . “Jadilah sungai yang airnya mengalir jernih”
 • Sekarang aku paham, melarikan diri membuatku semakin terjerumus, dan kenyataan yang kuhindari malah semakin menghantui
 • Aja dumeh, bisaa rumangsa, ora mung rumangsa bisa Jangan mentang mentang, bisalah merasa, bukan hanya merasa bisa
 • Sumarah, sumeleh, lan mituhu Berserah, bersandar dan mematuhi hokum semesta
 • Tapa ngrame. Meditasi sesungguhnya bukanlah di dalam kamar atau di puncak gunung, tetapi di setiap langkah dalam kehidupan yang hiruk pikuk
 • There things cannot be long hidden:, the sun, the moon and the truth (Budhha)
 • Wawancara dengan Bhikku Pannyavaro
 • Kadang-kadang agama hanya dibutuhkan kalau manusia terjepit kesulitan
 • Ilmu pengetahuan dan teknologi meringankan penderitaan, tetapi dampak negatifnya adalah terciptanya suatu budaya yang memuja materi
 • Hidup adalah proses yang terus-menerus
 • Semakin mengerti bahwa hidup tidak kekal, kita harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Perkara gagal atau berhasil itu soal kemudian. Tetapi kita harus berusaha
 • Sekeras apa pun batu, tetesan air kesabaran, ketekunan, kasih saying, kejujuran dan kebijaksanaan akan membuat batu keburukan berlubang
 • Kecukupan materi, bukan hanya harta, tetapi terutama kedudukan, kekuasaan dijadikan parameter keberhasilan itulah paradigm dunia modern tentang sukses dan bahagia. Etos modernitas sekarang ini adalah etos kerakusan. Manusia modern sulit melihat dimensi internal sebagai faktor terpenting keberhasilan. Orang bisa menjadi sangat kejam karena tak bisa mengendalikan kebencian dan keserakahan
 • Pengaruh menuju perbaikan akan sangat besar bila pemimpin memberikan keteladanan
 • Nurani yang masih bisa berkata-kata akan menghargai setiap kehidupan sekecil, selemah apapun kehidupan itu
 • Kekerasan akan beranak cucu kekerasan. Orang baik pun bisa jadi jahat kalau ia terus dibakar oleh keinginan-keinginan. Karena itu yang paling penting adalah mengawasi gerak pikiran kita sendiri
 • Rabiah ingin membakar surga, memadamkan api neraka
 • Mencintai Allah adalah mengenal-Nya, karena mustahil mencintai tanpa mengenal yang dicintai. Bagi para pecinta sejati, rasa kedirian lebur, sehingga cinta, pecinta dan yang dicintai menjadi Satu
 • Cinta Ilahi membuat seseorang mampu menyandang bahkan menikmati segala sakit penderitaan yang dianugrahkan Allah kepadanya untuk mengujinya dan memurnikan jiwanya
 • Dimanakah kita menengokkan wajah kita, kita melihat wajah Tuhan
 • Setiap benda yang ada di dunia merupakan tanda kecintaan Allah
 • Kata ‘alam’ berarti tanda dari Allah
 • “Apakah akhir dari cinta?” perempuan itu menjawab “Cinta tidak punya akhir” “mengapa?” Karena Yang Dicintai tidak punya akhir
 • Sufisme itu universal dan transenden
 • Sheikh artinya tua
 • Damai, terutama menyangkut situasi batin yang mendorong orang mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam dan lingkungan
 • Pemerkosaan adalah luka tua peradaban. Siksa sudah diguratkan di garis tangannya ketika Medusa diperkosa Poseidon, Athena justru mengutuk sang Dewi dan membiarkan dewa laut yang biadab terus berkeliaran
 • Tuhan adalah sumbu kehidupan. Latihan yang berkesinambungan akan mengantar orang menyelesaikan perputaran mengelilingi poros diri dan meihat seluruh unsur semesta di dalam dirinya : bumi, air, api, udara. Siapapun yang masuk kedalamnya secara penuh akan merasakan limpahan energy dan memasuki keheningan tak bertepi
 • Mengelola bumi dengan baik merupakan letak kekhalifahan kita
 • Islam, Iman, Ihsan
 • Jika engkau mencintai dirimu, maka cintailah Bumi dan segala yang hidup darinya (Mikhail Naimy)
 • Pemikiran sufisme berujung pada penemuan diri yang hakiki, diri yang merupakan pancaran ilahi, Jika manusia berhasil menemukan dirinya, dia terbebas dari segala nafsu, dan menyadari siapa dirinya di hadapan Sang Maha pencipta. Dengan kesadaran itu, lingkaran dirinya menjadi penuh; dia menjadi musia universal dengan sifat mulia. Yakni, kemanusiaan. Itulah tujuan sufisme
 • Agama harus dipahami sampai kepada hakikatnya
 • Sikap, perilaku dan cara hidup merupakan bagian terpenting agama dan beragama
 • Teks agama sering ditafsirkan sebagai alat kekuasaan untuk mecapai tujuan politik tertentu. Aliran politik yang despotic dan penafsiran sempit ideology keagamaan senantiasa melahirkan pemaksaan dan kekerasan. Manusia tanpa sekat tak emndapat tempat
 • Agama bukan lagi merupakan kesadaran yang membebaskan
 • Toleransi tidak mungkin dibangun di atas keyakinan bahwa hanya yang kuat yang memiliki kebenaran. Pemikiran di luar lingkaran itu dibenamkan, dikafirkan, dimurtadkan diliyankan
 • Berpikir adalah pekerjaan berat, tetapi merupakan langkah maju. Kemalasan berpikir membuat orang berjalan mundur, mencari solusi persoalan masa kini dan masa lalu
 • Damai dan toleransi seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Toleransi berarti menerima kenyataan bahwa makhluk hidup yang secara alamiah beragan namun semuanya memiliki hak untuk hidup damai
 • Toleransi bukan kompromi
 • Anak-anak dibawah usia lima tahun adalah manusia bebas. Kenapa? Karena mereka melakukan apa saja tanpa rasa takut, berpikir tanpa takut dipersalahkan, berani mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mereka larut dalam cinta ketika dicintai. Sangat alamiah. Mereka tidak takut bermain dan bisa tersenyum lebar tanpa prasangka. Tetapi mereka tidak takut pada masa lalu, tidak peduli pada masa yang akan datang dan hanya hidup dalam “present moment”
 • Sekelompok muslim yang terlibat dalam terorisme adalah mereka yang merasa tidak punya masa depan. Sikap yang ekmudian muncul adalah berani mati tetapi tidak berani hidup. Dalam situasi yang tidak stabil, agama bisa ditafsirkan semaunya, sesuatu yang sangat tidak adil dan berbahaya
 • Cinta menerima ketidaksempurnaan; mencintai kenyataan dan mengenali potensinya
 • Wahdah Al-Wujud
 • Manusi a berakhlak dengan akhlak ketuhanan
 • Kita berasal dari yang Satu, lalu terpencar dan datang dari berbagai pintu, kembali kepada Yang Satu
 • The darkest hour of midnight comes just before dawn (Paulo Coelho)
 • Kegigihan membawa kebaikan (I Ching)
 • Setiap kesempatan untuk mengubah diri adalah kesempatan untuk mengubah dunia
 • Bukankah semua sungai mengalir menuju Samudera yang Satu?
 • Ketika kaum muda tak lagi punya harapan dan tidak ada contoh ideal, situasinya menjadi serius
 • Bagi Syeikh Khaled Bentounes, jihad besar atau perang suci nan agung, tidak lain adalah jihad manusia melawan dirinya sendiri melawan hawa nafsu untuk menguasai dan mengalahkan namun itu saja tidak cukup, seorang murid harus berjihad dengan melayani umat manusia dan mencari jalan untuk menghadapi krisis ekonomi, kemiskinan dan berbagai penyakit yang terus bermunculan ; menjadi saksi atas nama kebenaran
 • Semua tindakan kita akan menjadi ibadah harus eling dan waskita dengan terus mengasah batin dan kepekaan
 • Media lebih banyak menyiarkan berita muram tentang kekerasan, lebih memberi tempat pada kekerasan yang dilakukan segelintir orang atas nama agama. Kebenaran bagaikan mentega. Ibarat lemak susu yang harus dikocok keras-keras untuk mngeluarkan mentega. Setiap orang berkembang sesuai kualitas pengalaman spiritualnya
 • Damai adalah gizi bagi kesadaran. Adakah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, kalau bukan kesadarannya
 • Harta adalah sarana, bukan tujuan. Harta yang diterima dapat menunjukkan siapa diri seseorang, dari caranya menggunakan sarana itu
 • Agama kuwi agemaning jiwa, agemana
 • Tirakat hidup baru selesai kalau kita dipanggil pulang
 • Hidup itu sebenarnya sekedar menjalani. Senang dan susah tak bisa ditebak kapan datangnya. Kalau dijalani dengan tulus ikhlas dan rela hati, itulah kesejatian surga di dunia. Begitulah dunia, baik-buruknya jalan hiduo, tergantung siapa yang menjalani dan bagaimana menjalaninya
 • Maka harus selalu belajar supaya mengerti, supaya bisa membaca pertanda, selalu sadar penuh dan waspada
 • Maka dari itu jangnlah mengeluh, jangan mencederai orang lain karena itu berarti mencederai dirimu. Jadi harus bisa ikhlas. Ikhlas itu pembelajaran, dari buaian hingga liang kubur
 • Siapa berbuat akan memakai, siapa menanam akan menuai, kita menuai ulah dan perbuatan sendiri, nafsu membuat lupa diri. Yang baik akan kelihatan, yang buruk akan Nampak. Setiap orang punya bagiannya masing-masing, jangan membabi buta, sadar penuh, jangan mengikuti kehendak hasrat; mengarus tapi jangan terbawa arus. Hidup harus memberi nyala atau cahaya untuk menyinari langkah sendiri dan orang lain
 • Kamu anakku, tetapi kita tidak sama, zamannya juga beda , jalan hidup kita berbeda, semuanya beda
 • Berjalanlah, tetapi belajarlah berhenti sebelum melakukan perjalananmu. Temuilah yang emnjadi kehendak batimnu
 • Mereka yang sadar penuh tidak melihat perbedaan meski pun tulang-tulang itu masih terbalut daging
 • Hidup ibarat menulis tanpa papan, membaca papan tanpa tulisan…
 • Karena aku hanya punya saat ini.. disini

 

Sebuah seni untuk bersikap bodo amat

Sebuah seni untuk bersikap bodo amat

Mark Manson (2018)

Pada saat kita menghadapi suatu masalah, Apa yang kita lakukan? Yaa.. mungkin beberapa orang ada yang lebih memilih menyangkal, menghindar, menyalahkan orang lain atau merasa menjadi korban. Padahal kalo kata Mr Mark Manson dalam buku ini. Masalah itu akan selalu ada, cuma berubah bentuk. Kebahagiaan sejati itu ada ketika kita berhasil menyelesaikan masalah-masalah itu. Bukan dihindari karena masalah yang belum terselesaikan itu akan terbawa terus hingga nanti

Kata Mark, bersikap bodo amat bukan berarti kita apatis atau acuh tak acuh. Bodo amat adalah suatu filosofi memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan. Untuk sukses itu butuh perjuangan daan yang terjadi di media perjuangan itu tidak pernah diekspos tapi hanya keberhasilan-keberhasilan baik materi atau non materi sehingga membuat kita makin minder

Buku ini sangat berbeda dengan buku-buku self-help lain. Buku ini sangat jujur. membuat kita tetap menjejak bumi tidak melayang dengan angan-angan kosong. Misal dia bilang. “Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif” Artinya menerima diri kita apa adanya, tidak istimewa, biasa-biasa saja justru membuat langkah kita makin ringan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Karena kita tahu kalau tidak tahu sehingga terus membuat perbaikan tanpa harus menuntut kita untuk diistimewakan

Terakhir.. penting banget untuk ingat mati. Soalnya banyak yang secara enggak sadar manusia menciptakan sebuah realita delusional bahwa kita hidup abadi. lupa kalo kita semua bakalan mati. Dengan mengingat mati, kata filsuf Yunani dan Romawi kuno dulu, seseorang itu akan lebih menghargai kehidupan dan tetap rendah hati ketika menjalani kemalangan.

Ini persis seperti kata kanjeng Nabi dulu saat ada orang Anshar yang bertanya. “Ya Rasulullah siapakah mukmin yang paling cerdas?” Rasul kemudian menjawab. “Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas” (HR Ibnu Majah)

Rating pribadi 8,6/10
Recommended banget ini guys

 • Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur kepada diri sendiri sepenuhnya dan setulusnya –terutama mengakui hal-hal paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun –dan untuk membagi perasaannya tanpa segan atau ragu
 • “Anjing paling kecil menggonggong paling keras” Seseorang yang percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri
 • Memedulikan terlalu banyak hal akan berakibat buruk untuk kesehatan mental Anda, pedulikan cukup yang sederhana. Tentang apa yang benar, mendesak dan penting
 • Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif
 • Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan
 • Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan ketekunan
 • Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan
 • Masa bodoh atau bodo amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan
 • Masa bodoh bukan berarti apatis
 • Intinya adalah bukan menghindari kesulitan tapi menemukan hal sulit yang bisa anda hadapi dan nikmati
 • Nyaman saat menjadi berbeda
 • Peduli terhadap sesuatu yang lebih penting dari kesulitan
 • Panduan saat mengalami penderitaan dan bagaimana cara untuk mengambik tindakan yang lebih baik, bermakna, penuh kasih sayang dan kerendahan hati
 • Buku ini mengajarkan kita agar lebih ber lapang dada dan membiarkan sesuatu pergi
 • Rasa sakit dan kehilangan itu tidak dapat dielakkan dan kita harus belajar untuk berhenti menolaknya
 • Kebenaran paling agung dalam kehidupan biasanya kebenaran yang paling tidak enak didengar
 • Hanya makhluk yang kurang puas dan tak terlalu amanlah yang mampu berinovasi dan bertahan hidup
 • Problem itu tidak ada habisnya, masalah-masalah itu hanya sekedar meningkatkan diri
 • Hidup itu rentetan masalah yang tidak ada ujungnya
 • Jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah, Tidak ada yang seperti itu. Sebaliknya berharaplah akan hidup dengan masalah-masalah yang baik
 • Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah
 • Kebahagiaan merupakan proses kerja yang spontan
 • Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya, dan menikmati proses pemecahannya
 • Kalau ada masalah kita seringnya denial, playing victim (merasa menjadi korban), menyalahkan, displacement.
 • Emosi negatif adalah suatu panggilan untuk bertindak. Ketika Anda merasakannya, itu karena anda seharusnya melakukan sesuatu. Emosi positif sebaliknya merupakan imbalan atas tindakan yang tepat
 • Emosi itu hanya petunjuk, jadi jangan dikuasai emosi
 • Kebahagiaan membutuhkan perjuangan. Perjuangan kita menentukan kesuksesan kita
 • Seseorang yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi mampu melihat bagian negatif dari pribadinya secara blak-blakan
 • Mengenang suatu keistimewaan membuat orang-orang merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri
 • Orang-orang yang hebat dalam suatu hal, menjadi hebat karena mereka mengerti bahwa mereka belum benar-benar luar biasa — mereka biasa saja, masuk golongan rata-rata — dan bahwasanya, mereka bisa menjadi jauh lebih baik. Anti-istimewa tidak merasa istimewa
 • Pengetahuan serta penerimaan terhadap eksistensi Anda sendiri yang kadang sedang-sedang saja akan benar-benar memebebaskan Anda untuk menuntaskan apa yang sungguh ingin Anda selesaikan, tanpa penilaian atau ekspektasi yang muluk-muluk
 • Ketika penderitaan bermakna sesuatu dan memiliki arti itu akan membuat seseorang mampu menanggung dan menikmati derita
 • Bertanya kepada diri sendiri secara jujur itu sulit. Anda harus mengajukan kepada diri Anda sendiri, pertanyaan yang tidak nyaman untuk dijawab. Kenyataannya, semakin tidka nyaman sebuah jawaban, semakin itu mendekati kenyataan yang sebenarnya
 • Akan jauh membantu jika Anda mengasumsikan diri tidak paham dan tidak tahu banyak sehingga anda tetap berada dalam situasi yang konstan untuk terus belajar dan tumbuh
 • Permasalahan membuat hidup kita lebih bermakna dan penting. Karena itu menghindari masalah justru akan menuntun kita kepada suatu kondisi yang hampa makna
 • “Suatu hari, ketika kita mengingat masa lalu, tahun-tahun yang penuh jerih payah akan berubah menjadi tahun-tahun yang paling indah” –Sigmund Freud
 • Masalah-masalah yang ada di benak harus dipecahkan agar bisa bahagia
 • Nilai adalah tentang membuat prioritas
 • Kita, secara pribadi bertanggung jawab atas segala haldalam hidup kita, tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita
 • Kita tidak bisa mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita, namun kita selalu bisa mengendalikan cara kita menafsirkan segala hal yang menimpa kita, dan cara kita merespon
 • Tidak ada seorangpun yang bertanggung jawab atas keadaan Anda kecuali Anda sendiri
 • Bertanggung jawab atas permasalahan kita jauh lebih penting, karena dari sanalah pembelajaran yang sesungguhnya berasal. Menyalahkan orang lain hanya akan melukai diri anda sendiri
 • Mengelola perilaku yang menyimpang dimulai dengan pengelolaan nilai yang dimiliki seseorang
 • Semakin anda menerima sepenuhnya ketidakpastian dan ketidaktahuan akan aneka hal, Anda akan merasa semakin nyaman karena tahu persis apa yang anda tidak ketahui
 • Kita tidak bisa mempelajari apapun tanpa pertama-tama tidak mengetahui sesuatu
 • Kita semua adalah pengamat paling buruk di dunia, khususnya bila diminta mengamati diri sendiri
 • Demi suatu perubahan di dalam hidup anda, Anda harus pernah keliru akan sesuatu
 • Perbaikan dalam segala bidang, dilatarbelakangi oleh ribuan kesalahan kecil, dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu
 • Peran media massa yang semuanya secara konstan mengekspos kita dengan kesuksesan demi kesuksesan atau kemasyuran, namun tidak menampilkan ribuan jam praktik yang monoton dan membosankan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut
 • Jika kalian terhenti di satu soal, jangan duduk saja dan hanya memikirkan hal itu, mulailah mengerjakannya
 • Aksi – Inspirasi – Motivasi
 • Contoh dari cinta sejati adalah bertanggung jawab terhadap masalah anda sendiri dan tidak membuat pasangan Anda bertanggung jawab diatasnya
 • Kejujuran dalam hubungan lebih penting daripada hanya selalu merasa senang
 • Ada kemerdekaan dalam komitmen. Komitmen memberi Anda kebebasan karena perhatian Anda tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan tidak karuan
 • Kalangan Stoa Yunani dan Romawi kuno memohon dengan sangat agar orang-orang terus menjaga kesadaran akan kematian di dalam benak mereka, sehingga mereka lebih menghargai kehidupan dan tetap rendah hati ketika menjalani kemalangan
 • Ketakutan akan kematian menandakan ketakutan akan kehidupan, Seseorang yang hidup secara paripurna, siap mati kapan saja
 • “Kita semua akan mati, semuanya. Menakutkan bukan? Alasan itu saja seharusnya membuat kita saling mencintai, tetapi tidak. Kita diteror dan digilas oleh hal-hal yang remeh dalam hidup, ditelan oleh kehampaan

Book Quotes : A Man named Dave (2002)

A Man named Dave (2002)

Dave Pelzer

Oldies but goodies. A Man Named Dave in merupakan buku terakhir dari trilogi A Child called It. Seorang anak yang selama puluhan tahun menerima perlakuan abusive dari ibu kandungnya yang alkoholik mulai dari dibiarkan kelaparan, dibenamkan tangannya di larutan amonia + clorox hingga kulitnya mengelupas, ditusuk dengan pisau dapur hingga infeksi dan perlakuan mengerikan lainnya. Kadang gak percaya lho ibu kandung bisa seperti ini. Tapi kekerasan pada anak memang perilaku berantai, ibunya dulu juga menerima perlakuan yang kurang lebih sama ditambah keadaan ekonomi dan pengaruh alkohol yang memang bisa menumpulkan akal sehat.

Anak biasa yang menerima perlakuan ini mungkin akan menjadi gila atau tumbuh dengan begitu banyak catatan kriminal. Tapi Dave ini enggak. Ia berusaha melawan diri dari ikatan masa lalu dan kemudian melangkah ke masa depan. Bayangin pada saat dia berumur <12 tahun dia sudah berpikir dan menyusun rencana bagaimana supaya tetap bertahan hidup. misal pas dilarang minum ia curi-curi dari air penampung belakang lemari es, pas ia dikurung dengan gas amonia, dia berbaring di lantai sambil menutup mulutnya dengan handuk basah. Pas ditusuk ia berusaha bersihkan sendiri lukanya. Ia selalu punya tekad What doesnt kill you makes you stronger. Suatu saat aku akan keluar dari situasi ini dan menjadi orang baik

Singkat kata dia berhasil melalui itu semua, menjadi pembicara, berbagi cerita di klinik rehabilitasi dan berusaha memutus rantai kekerasan. Itu sama sekali tidak mudah karena seperti membuka luka lama. Tapi Dave itu selalu memberikan yang terbaik, tidak mudah menyerah dan pada akhirnya dengan kekuatan cinta dan dukungan dari keluarga dan sahabat, memaafkan seluruh masa lalunya.

Rating pribadi : 7,9/10

 • Kemenangan-kemenangan kecil membuat aku bertahan hidup
 • Aku orang yang baik. Aku melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu yang harus aku lakukan. Sejumlah kesalahan kubuat, kegagalan kualami, tapi aku belajar, aku tak akan menyia-nyiakan hidupku sedikitpun
 • Setiap kali aku mendapat suatu peluang – secercah saja harapan dalam lorong panjang kegelapan – akan kumanfaatkan peluang itu sebaik mungkin dengan memusatkan pikiranku, melepaskan diriku dari rasa mengasihani diri sendiri, dan maju sedikit demi sedikit
 • Tak ada jaminan apa pun dalam hidup ini, jadi belajarlah dari kesalahan orang lain. Nikmatilah apa yang bisa dinikmati, selagi kau punya kesempatan untuk menikmatinya Jangan biarkan keadaan menggerogoti dirimu seperti.. begitulah; berserahlah dan biarkan hidupmu mengalir
 • Biarpun lambat, yang penting aku menjalani dan menyelesaikan apa pun yang bisa mengembangkan diriku
 • Kau tak boleh terperangkap dalam perasaan mengasihani diri sendiri, tetapi kau harus melakukan apa pun yang bisa kau lakukan untuk keluar dari situasi yang buruk, semuda apapun usiamu. Dan, menurutku proses yang demikian itu akan menjadikan dirimu keras
 • Lakukan perbuatan baik, lakukan sebaik mungkin, dan lakukan sekarang
 • Sepengetahuanku , orang-orang seperti ibu yang emmperlakukan anak-anaknya secara abusdive –penuh siksaan, sama seperti perlakuan abusive yang pernah mereka alami semasa kanak-kanak. Jadi orang-orang seperti itu tak lain adalah produk atau hasil ciptaan lingkungannya
 • Dasar pendekatanku adalah tidak pernah menampilkan diriku sebagai seorang korban atau sekedar membeberkan rahasia kelamku agar mendapat simpati , tapi sebagai seseorang yang ulet dan tangguh
 • Ia sendiri yang mampu mengalahkan keadannya lalu mengubah keadaan itu menjadi lebih baik
 • Setiap kali melibatkan diri dalam sesuatu, ia selalu memberikan yang terbaik
 • Ayah tak pernah menganggap masa lalu Ayah itu berat. Ayah menganggapnya sebagai sesuatu yang harus Ayah selesaikan, Ayah kalahkan, itu saja
 • Tidak sulit, itu masalah latihan saja. Aku sudah biasa melakukannya. Lakukan saja apa yang harus dilakukan, itu saja
 • Kalau kau membenci orang lain, kau akan menjadi persis seperti orang yang menyakitimu. Jangan tidur dengan perasaan marah. Jangan pendam masalah
 • Dalam hidup ini , kau tentu akan melakukan kesalahan, kauakan mengalami kegagalan, tapi bangun dan berdiri lagi itulah yang penting
 • Stephen, tak ada, sekali lagi tidak ada, sesuatu yang tak bisa kau raih kalau kau sungguh-sungguh ingin meraihnya. Pilihan ada di tanganmu, selalu begitu dan selalu akan begitu. Setialah pada pilihanmu. Jujurlah pada dirimu sendiri, maka kau akan selalu baik-baik saja
 • Setiap orang punya masa lalu masing-masing, setiap orang punya masalah. Hidup adalah bagaimana kita menghasilkan sesuatu darinya
 • Yang tidak bisa membunuhmu bisa membuatmu lebih kuat

Summarized by @astumd (16 Mei 2018 21.00)

Book Quotes : Sepanjang hayat bersama rakyat (2012)

Sepanjang hayat bersama rakyat

Julius Pour dan Nur Adji (2012)

100 tahun Sultan Hamengku Buwono IX

 

 

 • Seorang pemimpin bisa dilahirkan, bisa diciptakan. Pada diri Sultan Yogya kedua ciri tersebut ada
 • Sekalipun saya berpendidikan Barat, saya tetap orang Jawa
 • History is something which cannot be understood without experience
 • Manusia hanya bisa maju dan berkembang apabila ia mengetahui tidak saja kekuatannya, tapi juga kelemahannya
 • Dus saya bisa menarik kesimpulan bahwa wong kuoso itu bisa memutar balik sejarah
 • Sejarawan adalah satu kelompok yang bisa mempertanyakan legitimasi penguasa –Marc Ferro
 • Masa lampau dipegang bukan untuk masa lalu itu sendiri, tetapi demi penguasaan masa depan
 • Bangsa yang tidak memiliki kesadaran sejarah adalah bangsa yang yatim piatu
 • Dorodjatun adalah orang yang berprinsip dan tidak mudaj dikibuli
 • Raja harus wicaksana. Ia harus berbudi bawa leksana ambeg adil paramarta (meluap budi luhur-mula dan sifat adilnya terhadap sesama). Disamping itu tugas raja adalah anjaga tata titi tentreming praja (Menjaga keteraturan dan ketentraman hidup rakyat) supaya tercapai suasana karta tuwin raharja (aman dan sejahtera)
 • Serat Asthabrata ditulus oleh Sultan HB V : Seorang raja harus mempunyai sifat delapan dewa
  1. Dewa Endra : Suka mengajar dengan disiplin keras, namun penuh kesabaran
  2. Dewa Yama Wicaksuh : benci kepada kejahatan, memidana pelaku kejahatan, dan memberikan maaf lahir batin bagi penjahat yang bertaubat
  3. Dewa Surya : Suka mengumpulkan harta benda dan uang yang halal, sangat hemat namun tidak kikir
  4. Dewa Candra : Pandai olah asmara
  5. Dewa Bayu : Rajin, tekun bekerja, dan benci kepada pemalas
  6. Dewa Wisnu : Suka bermati raga dan mendekatkan diri kepada sang Ilahi
  7. Dewa Brahma : Keras tehadap musuh dan siap siaga terhadap serangan musuh
  8. Dewa Baruna : Mempunyai sifat ksatria, berilmu, gemar mencari ilmu dan mencintai sesamanya
 • Janganlah para pemuda berjuang asal dapat fasilitas, janganlah terlalu menggantungkan harapan pada pemerintah, tetapi usahakanlah sendiri, janganlah tergantung pada siapa pun. Akan tetapi, berikanlah sumbangan yang sangat besar kepada nusa dan bangsa
 • Yang sangat perlu adalah ketabahan hati, Kalau hatinya patah sudah hancur. Dalam setiap perjuangan harus dilandasi ketabahan hati, keuletan dan suatu pikiran yang realistis. Di dalam perjuangan sekarang ini, dimana kita berjuang untuk meniadakan kemiskinan, dan sebagainya, harus ada keuletan, harus berani mengambil risiko betapa berat pun. Kalau tidak ya.. minggir saja
 • Dalam mengambil keputusan, kita hrus mempelajari masalah dengan fakta-fakta yang ada dan jangan lupa harus dibicarakan dengan orang-orang yang tepat, tegas tapi tidak menggurui sehingga bisa benar dan jelas
 • Sultan HBIX dikenal sebagai pendengar yang baik, sebab dengan diam dan mendengar dengan baik, orang niscaya menemukan kedalaman dan kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan –Jacob Oetama dan Sularto

 

Summarized by @astumd

Surabaya, 5 Mei 2018 (12:16)

Book Quotes : Anak Rantau (2017)

Anak Rantau (2017)

Ahmad Fuadi

 

 • Alam semesta ini penuh kejutan. Coba kamu amati dan renungkan. Ambil pelajaran dari semuanya. Alam terkembang menjadi guru
 • “Bebek jalan berbondong-bondong, elang terbang sendirian” –Bung Karno
 • Dia ingat Chinmi, tokoh Kung Fu Boy berhasil menjadi pendekar sakti karena bekerja keras diatas rata-rata pesilat lain dan mau belajar ke banyak guru
 • Yang setetes jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, alam terkembang menjadi guru
 • Jalan menuju baik itu memang lengang
 • “Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Jangan takut sewaktu menjadi orang terbuang.  Takutlah kita yang membuang waktu. Kita tidak dibuang, kita yang merasa dibuang. Kita tidak ditinggalkan, kita yang merasa ditinggalkan. Ini hanya soal bagaimana kita memberi terjemah pada nasib kita” –Pandeka Luko
 • “Menyelamlah ke pedalaman dirimu. Temukan mustikamu di dalam sana. Lambat laun setelah kenal dirimu, kau akan pahami pula siapa Dia, pemegang kunci segala nasib itu. Begitu kau kenal Dia, nasib hanyalah debu sedang Dia adalah segalanya” –Pandeka Luko
 • Tidak sangka pandeka ini punya ruang senjata dan ruang buku. Kombinasi yang jarang intelektual dan ksatria petarung
 • Jika mengenal diri, kamu akan mengenal Tuhan. Dia ingin mengenal dirinya lebih dalam, dia ingin menuju Tuhan
 • “Hidup kita hidup yang khianat, kalau hanya memikir diri sendiri, khianat kepada misis kemanusiaan” –Pandeka Luko
 • Maafkan, maafkan, maafkan, lupakan

Summarized by @astumd

Sabtu 16 Desember 2017 06.50